Log in

Rugby Vic - Premiership Reserves

  • Competition
  • Fixtures & Results

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Bendigo 1st XV29vs41Casey 1st XV
Round 6Sat, 22/05/2021, 5:15 amBendigo Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Monash 1st XV14vs38Melton 1st XV
Round 6Sat, 22/05/2021, 5:15 amNettleton Park Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Maroondah 1st XV43vs5Kiwi Hawthorn 2nd XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 3:35 amMaroondah Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melbourne Chargers 1st XV28vs46Brimbank 2nd XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 3:35 amMelbourne Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Wyndham City 2nd XV69vs7Bendigo 1st XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 3:35 amWyndham City Rugby Club

Forfeit

Rugby Vic - Premiership Reserves
Cerberus 1st XV28vs0Eltham 2nd XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 3:35 amCerberus Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melton 1st XV13vs19Casey 1st XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 5:15 amFrontier Recreation Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Monash 1st XV25vs35Ballarat 1st XV
Round 9Sat, 19/06/2021, 5:15 amNettleton Park Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Kiwi Hawthorn 2nd XV44vs0Melbourne Chargers 1st XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 3:35 amLewin Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Eltham 2nd XV48vs7Monash 1st XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 3:35 amNorthern Rugby Union Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV19vs22Wyndham City 2nd XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 3:35 amCasey Fields

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Ballarat 1st XV21vs38Brimbank 2nd XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 4:00 amDoug Dean Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Bendigo 1st XV24vs29Maroondah 1st XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 5:15 amBendigo Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melton 1st XV30vs24Cerberus 1st XV
Round 10Sat, 26/06/2021, 5:15 amFrontier Recreation Reserve

Forfeit

Rugby Vic - Premiership Reserves
Monash 1st XV0vs28Brimbank 2nd XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 3:35 amNettleton Park Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Wyndham City 2nd XV43vs7Eltham 2nd XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 3:35 amWyndham City Rugby Club

Forfeit

Rugby Vic - Premiership Reserves
Cerberus 1st XV28vs0Kiwi Hawthorn 2nd XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 3:35 amCerberus Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Ballarat 1st XV17vs17Bendigo 1st XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 5:15 amDoug Dean Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melton 1st XV80vs10Melbourne Chargers 1st XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 5:15 amMelton Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Cerberus 1st XV24vs31Maroondah 1st XV
Round 11Sat, 03/07/2021, 5:15 amCerberus Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Brimbank 2nd XV48vs45Cerberus 1st XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 2:00 amBrimbank Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Ballarat 1st XV12vs31Wyndham City 2nd XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 3:35 amDoug Dean Reserve

Forfeit

Rugby Vic - Premiership Reserves
Eltham 2nd XV0vs28Melton 1st XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 3:35 amEltham Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV92vs0Kiwi Hawthorn 2nd XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 3:35 amKiwi Hawthorn Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Bendigo 1st XV105vs0Melbourne Chargers 1st XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 5:15 amBendigo Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Monash 1st XV10vs62Maroondah 1st XV
Round 8Sat, 10/07/2021, 5:15 amNettleton Park Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Kiwi Hawthorn 2nd XV67vs21Monash 1st XV
Round 7Sat, 31/07/2021, 3:35 amLewin Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Eltham 2nd XV41vs19Bendigo 1st XV
Round 7Sat, 31/07/2021, 3:35 amEltham Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Maroondah 1st XV27vs31Brimbank 2nd XV
Round 7Sat, 31/07/2021, 3:35 amMaroondah Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melton 1st XV19vs19Wyndham City 2nd XV
Round 7Sat, 31/07/2021, 3:35 amFrontier Recreation Reserve

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV83vs5Ballarat 1st XV
Round 7Sat, 31/07/2021, 3:35 amSouthern Districts Rugby Club

Result

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV67vs0Melbourne Chargers 1st XV
Round 11Sat, 31/07/2021, 5:15 amSouthern Districts Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Kiwi Hawthorn 2nd XV vs Cerberus 1st XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 3:35 amLewin Reserve

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Eltham 2nd XV vs Ballarat 1st XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 3:35 amEltham Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melbourne Chargers 1st XV vs Maroondah 1st XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 3:35 amMelbourne Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Wyndham City 2nd XV vs Brimbank 2nd XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 3:35 amWyndham City Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Monash 1st XV vs Melton 1st XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 5:15 amNettleton Park Reserve

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV vs Bendigo 1st XV
Round 12Sat, 07/08/2021, 5:30 amSouthern Districts Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Maroondah 1st XV vs Eltham 2nd XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 3:35 amMaroondah Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melbourne Chargers 1st XV vs Bendigo 1st XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 3:35 amMelbourne Uni Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Wyndham City 2nd XV vs Cerberus 1st XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 3:35 amWyndham City Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Brimbank 2nd XV vs Monash 1st XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 3:35 amBrimbank Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Ballarat 1st XV vs Casey 1st XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 5:15 amBallarat Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Melton 1st XV vs Kiwi Hawthorn 2nd XV
Round 13Sat, 14/08/2021, 5:15 amMelton Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Kiwi Hawthorn 2nd XV vs Wyndham City 2nd XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 3:35 amLewin Reserve

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Casey 1st XV vs Eltham 2nd XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 3:35 amSouthern Districts Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Brimbank 2nd XV vs Melton 1st XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 3:35 amBrimbank Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Bendigo 1st XV vs Maroondah 1st XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 5:15 amBendigo Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Ballarat 1st XV vs Melbourne Chargers 1st XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 5:15 amBallarat Rugby Club

Fixture

Rugby Vic - Premiership Reserves
Cerberus 1st XV vs Monash 1st XV
Round 14Sat, 21/08/2021, 5:15 amCerberus Rugby Club

Ladder

PosTeamPlayedPWonWDrawDLossL+/-Bonus PointsBPPointsPts
1
Wyndham City 2nd XV
Wyndham City 2nd XV
111010344951
2
Casey 1st XV
Casey 1st XV
11902393946
3
Melton 1st XV
Melton 1st XV
11911258746
4
Maroondah 1st XV
Maroondah 1st XV
11803154941
5
Brimbank 2nd XV
Brimbank 2nd XV
11704-49938
6
Bendigo 1st XV
Bendigo 1st XV
1151585830
7
Cerberus 1st XV
Cerberus 1st XV
1140783927
8
Ballarat 1st XV
Ballarat 1st XV
11515-55426
9
Kiwi Hawthorn 2nd XV
Kiwi Hawthorn 2nd XV
11308-221313
10
Eltham 2nd XV
Eltham 2nd XV
11308-86412
11
Monash 1st XV
Monash 1st XV
111010-31711
12
Melbourne Chargers 1st XV
Melbourne Chargers 1st XV
110011-58911

Teams

Wyndham City 2nd XV
Casey 1st XV
Melton 1st XV
Maroondah 1st XV
Brimbank 2nd XV
Bendigo 1st XV
Cerberus 1st XV
Ballarat 1st XV
Kiwi Hawthorn 2nd XV
Eltham 2nd XV
Monash 1st XV
Melbourne Chargers 1st XV